home

"Rouw is een normale reactie van normale mensen op een ingrijpende gebeurtenis."

Een ingrijpend verlies zet je leven op zijn kop

Het verliezen van iets of iemand die je dierbaar is, zet je leven op zijn kop. Je moet zoeken naar een nieuwe balans in je leven met daarbij ruimte voor zowel het verdriet en gemis, als voor het leven dat verder gaat. Vaak denken we bij rouw als eerste aan het verlies van een dierbare, maar rouw ontstaat veel breder. Denk bijvoorbeeld aan verlies van gezondheid of van werk. En zeker ook als er een relatie verloren gaat of dreigt te gaan. Dat kan zijn in geval van relatieproblemen, een scheiding of als het contact verbroken wordt met iemand die belangrijk voor je is.

Rouwbegeleiding

Rouwen gaat niet over loslaten. Het gaat er juist om dat je een nieuwe verbinding aangaat. Je hoeft niet te vergeten of een plekje te geven. Je leert om jouw verlies met je mee te nemen in jouw leven, om er mee om te gaan.

Loop jij hierin vast of wil je er graag eens over praten?

Lees hier meer 

Relatietherapie

Rouw en relaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat ze enorm veel invloed op elkaar hebben. Je rouwt altijd in relatie tot anderen. Maar dat vraagt nogal wat van jou en van de ander.

Hoe voorkom je dat het verlies voor afstand zorgt in jullie relatie?

Lees hier meer 

Zakelijk

Het is belangrijk dat medewerkers zich gezien, gehoord en erkend voelen in hun verlies, in hun verdriet en rouw. Hiermee verklein je als werkgever de kans op uitval van de medewerker.

Wil jij als werkgever ondersteuning voor een medewerker of een team? Of wil je advies hoe je om kunt gaan met een medewerker in rouw?

Lees hier meer

Eén praktijk voor relatie èn rouw

Jouw rouwproces staat altijd in verbinding met anderen omdat een verlies impact heeft op de relaties in je leven. Je rouwt altijd in relatie tot anderen. Het vraagt steeds weer om afstemming in wat de ander nodig heeft, wat jij nodig hebt en wat je voor elkaar kunt betekenen en wat niet. Je ziet dat sommige relaties sterker worden omdat je elkaar kan vinden in gedeeld verdriet. Maar helaas komt het ook voor dat er afstand ontstaat omdat het niet lukt om aansluiting te vinden bij elkaar.
Dit maakt voor ons dat relatie en rouw altijd in verbinding staan. Het is niet los te zien van elkaar. Vandaar dat wij ons niet alleen richten op rouwbegeleiding maar ook op relatietherapie. Om te voorkomen dat rouw ook zorgt voor het verlies van jullie relatie. Of dat nu een partnerrelatie betreft, een ouder-kind relatie, broers/zussen onderling of een andere betekenisvolle relatie.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!

Wij zijn Van Waarde

Wij zijn Francis van Venrooij en Cocky van Ravensteijn. We hebben de overtuiging dat we echt Van Waarde kunnen zijn op het gebied van rouw en verlies en in relatietherapie. Voor ons is het belangrijk dat iemand weer grip voelt op zijn eigen leven. Weer regie kan pakken en keuzes kan maken hoe hij of zij om wil gaan met wat zich in het leven aandient.
Lees hier meer over ons...

"Rouwen gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden." Manu Keirse

Waardevol

Lees op deze pagina wat ons bezighoudt of informatie ter inspiratie:
Een roeiboot als metafoor voor rouw.

Wat is rouw? En wat versta jij onder rouw?

Wat is rouw? Wat versta jij onder rouw?Technisch gezien is rouw een emotionele en psychologische reactie op verlies. We associëren rouw nog steeds vaak met de dood van een geliefde, maar het is veel breder dan dat. Het gaat ook ...
/ Van Waarde