samenwerking

De kracht van samenwerken is waardevol

Er zijn verschillende organisaties en bedrijven die wij een warm hart toedragen en/of met wie wij op diverse manieren samenwerken. We hebben als gezamenlijk doel dat er meer aandacht komt voor rouw en de gevolgen van een impactvol verlies. We willen de bekendheid van rouwbegeleiding vergroten en zo de drempel tot het vragen van hulp verlagen. Niet iedereen weet immers waar hij of zij hulp kan vragen.
Door samen te werken kunnen we elkaar aanvullen en/of versterken.
Onderstaand vindt u de logo's van deze organisaties. Als u op het logo klikt, wordt u doorgestuurd naar hun website waar u meer informatie kunt vinden.

Rouw en verlies:
 


Diversen:


Uitvaartzorg:
 
 

Juristen: