Levend verlies

Levend verlies is moeilijk in een afbeelding te vatten.

Levend verlies

Als iemand overlijdt, dan weet je als nabestaande waar je je toe moet verhouden. Iemand is niet meer lijfelijk in je leven, dat is wat het is. En dat is soms al ingewikkeld genoeg.
Er is ook nog een andere vorm van verlies, die we ‘levend verlies’ noemen. Levend verlies gaat om chronische rouw, verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Dit verlies kan zich bijvoorbeeld voordoen als je een kind of ander familielid hebt met een beperking, of zelf een beperking hebt of een chronische aandoening. Ook een scheiding kan leiden tot levend verlies, waarbij degene om wie je rouwt nog wel leeft, maar voor jou niet bereikbaar is. Andere voorbeelden van levend verlies zijn ongewenste kinderloosheid of het verlies van contact met iemand die belangrijk voor je is.

Het verschil met ‘traditioneel’ verlies?

Bij het overlijden van een dierbare zijn er rituelen en is er een duidelijk eindpunt. Je moet de nieuwe situatie accepteren en gaan verder zonder je dierbare. Bij levend verlies is er echter geen stabiel eindpunt, de situatie blijft voortdurend veranderen. Je moet je constant aanpassen aan een nieuwe situatie. Je wordt er iedere keer weer mee geconfronteerd en er is vaak minder begrip van de omgeving. Hierdoor kan levend verlies minder zichtbaar zijn. Mensen om je heen begrijpen de impact minder. Dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid.

Bewustwording en erkenning

In onze maatschappij is er weinig aandacht voor levend verlies. Zeker als het gaat om de gezondheid of beperking van een familielid, wordt vaak voorbijgegaan aan wat het voor jou betekent. En ook zelf zijn we vaak geneigd om maar door te gaan, zonder stil te staan bij welke impact het heeft op ons heeft. Het is echter belangrijk om af en toe te reflecteren op wat levend verlies met je doet, welke invloed het heeft en hoe je ermee om kunt gaan.

Rouwtherapie

Rouwtherapie kan helpen om te gaan met de onzekerheid en het voortdurende verlies. Het biedt ondersteuning bij het vinden van een balans tussen stilstaan bij het verlies en doorgaan met het leven. Hoe kun je omgaan met de onzekerheid die het verlies met zich meebrengt? Hoe ziet je toekomst eruit en wie of wat heb je nodig om in het hier-en-nu te kunnen functioneren?
Als rouwtherapeut kunnen we je helpen om op een gezonde manier je weg te vinden, zonder jezelf voorbij te lopen. Het doel is om je te ondersteunen in het functioneren in het hier-en-nu, terwijl je ook de ruimte krijgt om je gevoelens van verlies te verwerken.