Relatietherapie Oss

 

"Rouwen gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden."

Relatietherapie Oss

Van Waarde praktijk in Oss voor relatietherapie

De coronapandemie heeft wereldwijd een enorme impact gehad op onze levens, werk, gezondheid en relaties. We hebben kennis gemaakt met meerdere lockdowns en maatregelen en een van de gevolgen daarvan is het ontstaan van veel relatieproblemen. Heb jij een relatie en zijn jullie de verbintenis met elkaar kwijtgeraakt door de gevolgen van corona dan zou relatietherapie kunnen helpen. De vraag naar professionele hulp van een therapeut is de afgelopen tijd flink gegroeid.

Relatietherapeut Oss

Vaak denken we aan vreemdgaan, gebrek aan vertrouwen of niet meer op één lijn zitten bij relatietherapie. Maar ook corona heeft gezorgd voor een toename van relatieproblemen. Afgelopen jaren hebben we door maatregelen veel binnen gezeten, thuis moeten werken en sociale contacten zo veel mogelijk afgehouden en dat heeft enorme gevolgen gehad voor onze geestelijke gezondheid. Relaties zijn op de proef gesteld omdat we op advies contact moesten vermijden en veel thuis hebben moeten zitten. Relatietherapie door Corona is ineens een veel genoemde hulpvraag waar van Waarde praktijk voor relatie en rouw begeleiding in biedt.

Relatietherapie in Oss

Van Waarde heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van in de hulpverlening en is gespecialiseerd op het gebied van relaties en rouw. Met een therapeut van Van Waarde ga je, meestal als stel, een traject van begeleiding in. 

De wereldwijde verspreiding van corona heeft een grote impact gehad op ons leven. Er is een toename van relatieproblemen waar professionele hulp voor wordt ingeschakeld. Van Waarde praktijk voor relatie en rouw ziet dat het vele thuiszitten en werken negatieve invloed heeft gehad op veel relaties. Zijn er in jouw relatie ook scheurtjes ontstaan als gevolg van de Coronamaatregelen, Van Waarde kan hulp bieden. 

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!

Verlies van een dierbare?

Rouwen gaat niet over loslaten. Het gaat er juist om dat je een nieuwe verbinding aangaat. Je hoeft niet te vergeten of een plekje te geven. Je leert om jouw verlies met je mee te nemen in jouw leven, om er mee om te gaan.

Loop jij hierin vast of wil je er graag eens over praten?

Lees hier meer 

Verlies van je ouder(s)?

Als je een of beide ouder(s) verliest, zeker als dat op jonge leeftijd gebeurt, heeft dat een grote impact. Op belangrijke momenten in je leven, kan je het gemis heel sterk ervaren. Je verlies kan je ook op onverwachte momenten aangrijpen.

Belemmert jouw verlies je in jouw leven?

Lees hier meer

Relatieproblemen door rouw?

Rouw en relaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat ze enorm veel invloed op elkaar hebben. Je rouwt altijd in relatie tot anderen. Maar dat vraagt nogal wat van jou en van de ander.

Hoe voorkom je dat het verlies voor afstand zorgt in jullie relatie?

Lees hier meer 

Wij zijn Van Waarde

Wij zijn Francis van Venrooij en Cocky van Ravensteijn. We hebben de overtuiging dat we echt Van Waarde kunnen zijn op het gebied van rouw en verlies.  Voor ons is het belangrijk dat iemand weer grip voelt op zijn eigen leven. Rouwbegeleiding kan hier bij helpen.
Lees hier meer over ons...

"Rouwen gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden." Manu Keirse