relatietherapie

van waarde » relatietherapie

Relatietherapie bij relatieproblemen door rouw

Relatieproblemen die ontstaan na een heftig verlies komen vaker voor dan je denkt. Bijvoorbeeld omdat mensen door hun eigen rouwproces het contact met de ander verliezen. Of omdat de verschillende manieren van rouwen niet aansluiten bij elkaar. En mogelijk ook doordat al langer sluimerende problemen in de relatie bloot komen te liggen.

Hierdoor kunnen situaties voor komen waarin je elkaar onbewust pijn hebt gedaan bijvoorbeeld omdat de ander zich niet gesteund voelde. Gevoelens als boosheid, verdriet en schuldgevoel spelen een rol.

Ieder rouwt op zijn eigen manier

Als je een verlies hebt ervaren dat grote impact heeft, ga je daar op je eigen manier mee om. Een ander, en dus ook jouw partner, heeft misschien een heel andere manier. De een heeft bijvoorbeeld behoefte om er veel over te praten, waar de ander zich terugtrekt. Of wil een van beide foto's en video-opnamen bekijken, waar de ander deze confrontatie liever uit de weg gaat. Huilen of boos zijn is voor sommigen een uiting van hun verdriet waar bij anderen aan de buitenkant niks te zien is. Er is niet één manier van rouwen, dus je zult moeten uitvinden wat bij jou past. Maar hoe voorkom je dan dat ieder zich terugtrekt en je het contact met elkaar verliest?

Vergrootglas

Als je in rouw bent, komt alles onder een vergrootglas te liggen. Rouwen is hard werken en dan heb je niet altijd de ruimte of energie om je op een ander te richten. Je bent gevoeliger voor wat anderen doen of wat ze juist niet doen. Wat ze zeggen of schrijven. Je kunt je eerder storen aan een ander. Eigenschappen van je partner die eerder wel te hebben waren, kunnen ineens ontzettend irritant zijn. En zo kan er verwijdering ontstaan op momenten dat je elkaar juist zo hard nodig hebt.

Relatieproblemen

Dit kan ervoor zorgen dat naast je grote verlies ook nog je relatie onder druk komt te staan.
Misschien herken je vragen als:
- Hoe help ik mijn partner als ik het zelf niet meer weet?
- Hoe creëer ik ruimte voor mezelf zonder mijn partner te kort te doen?
- Onze behoeftes verschillen enorm. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?
- Ik voel me echt tekortgedaan. Kunnen wij elkaar weer vinden?

Blijf hier niet te lang mee rondlopen omdat je na het verlies van een naaste niet ook nog je relatie wilt verliezen. Het kan lastig zijn om uit te spreken wat je nodig hebt omdat je weet dat de ander het ook moeilijk heeft. Je wilt elkaar niet belasten en in de poging elkaar te beschermen voor nog meer verdriet ontstaat er juist meer afstand.

Van Waarde kan helpen met elkaar in gesprek te gaan. Het is belangrijk om voor beiden helder te krijgen wat de impact is van het verlies, wat de gevolgen zijn voor ieder van jullie en voor jullie relatie. Dat je weet wat je nodig hebt, van jezelf maar ook van de ander. Hoe kunnen jullie elkaar steunen met genoeg ruimte voor jullie eigen behoeften.
De momenten waarop je elkaar onbewust pijn hebt gedaan of dat je er niet voor elkaar kon zijn, kunnen jullie relatie in de weg staan. Door hierover in gesprek te gaan en te begrijpen wat dit voor ieder van jullie betekend heeft, ontstaat er ruimte voor erkenning naar elkaar. Begrip waarom de ander zo gereageerd heeft. Dat maakt dat jullie je opnieuw met elkaar kunnen verbinden.

Voor wie?

Denk niet alleen aan relatietherapie voor partners. Ook in de relatie tussen broers en zussen of andere betekenisvolle relaties kunnen scheuren ontstaan door rouw.

Blijf er niet mee rondlopen en vraag wat wij voor jou kunnen betekenen.

R. en M.:

"Wij hebben het contact met Francis als zeer positief en constructief ervaren. Vanaf het begin voelden wij ons op ons gemak bij haar, wat erg belangrijk was om open en eerlijk te kunnen praten. Ze is altijd professioneel, maar tegelijkertijd warm en empathisch gebleven. Dit heeft een veilige omgeving gecreëerd waarin wij ons beiden gehoord en begrepen voelden.
Haar begeleiding heeft ons geholpen om dieper inzicht te krijgen in onze communicatiestijlen en de onderliggende patronen die soms tot conflicten leidden. We hebben geleerd hoe we beter naar elkaar kunnen luisteren en effectiever kunnen communiceren. Een waardevolle les die we meenemen is het belang van wederzijds respect en begrip in onze relatie. Deze vaardigheden en inzichten zullen ons helpen om toekomstige uitdagingen beter het hoofd te bieden."

R. en M.

F. en N.:

"We hebben het contact met Cocky als heel erg prettig ervaren. Je ben rustig, onpartijdig en herkent goede punten in alles wat we doen. We voelden ons gehoord. We kunnen nu beter naar elkaar luisteren en de ruis uit de communicatie filteren.
We raden Cocky / Van Waarde zeker aan vanwege de gedegen aanpak met een heel capabele professional die op goed niveau advies geeft en tijdens de gesprekken snel kan schakelen."

F. en N.

Veelgestelde vragen

Van Waarde heeft zich gespecialiseerd in relaties waar problemen zijn ontstaan na een ingrijpend verlies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies door overlijden of verlies van gezondheid of werk. Als er sprake is van rouw is het al lastig genoeg om voor jezelf te zorgen laat staan voor een ander. Het zijn vaak periodes waarin mensen in een relatie de onderlinge verbinding verliezen. Wij willen voorkomen dat na een ingrijpend verlies mensen ook nog hun relatie verliezen.
Het doel van de relatietherapie is zicht krijgen op patronen die spelen binnen jullie relatie. Welke patronen daarvan zijn helpend en welke patronen zijn dat niet? Hoe kunnen we deze patronen doorbreken? Wat is de impact van het verlies voor ieder van jullie persoonlijk? Hoe heeft dit vervolgens zijn effect op de relatie? Het doel van de relatietherapie is dat jullie op een constructieve manier in gesprek kunnen over bovenstaande punten.
Gemiddeld duurt een traject van relatietherapie tussen de 5 en de 10 sessies van anderhalf uur. Aan het begin worden de afspraken normaal gesproken sneller achter elkaar gepland dan later in het traject. Bij Van Waarde bieden we alleen maatwerktrajecten aan. Dit maakt dat de duur van het traject plus het benodigde aantal sessies afgestemd wordt op jullie behoeften en dus voor iedereen verschillend is.
Dat is mogelijk, wij zorgen voor een online programma.
Bij relatietherapie staat de relatie centraal en worden persoonlijke eigenschappen bekeken in het licht van de relatie. Bij individuele therapie richten we de blik allereerst op jou als persoon en vandaaruit op de relaties om je heen.
Hier vind je de kosten voor relatietherapie bij Van Waarde. Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk via de aanvullende zorgverzekering en valt onder psychosociale therapie. Check hier de mogelijkheden via jouw zorgverzekering.
Relatietherapie is alleen mogelijk als beide partners aanwezig zijn. Als een van de twee partners niet wil deelnemen dan is er individuele ondersteuning mogelijk. Er kan dan onderzocht worden wat de problemen in de relatie met jou als persoon doen en wat de impact voor jou is.
Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met ons zoals telefonisch, per app of mail. Klik hier voor alle contactgegevens en voor meer informatie over de huidige wachttijd.