Rouwbegeleiding Veghel

 

"Rouwen gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden."

Rouwbegeleiding Veghel

Rouwen in Veghel

Rouw ontstaat op het moment dat je een naaste of dierbare verliest, of als er een ander groot verlies plaatsvindt zoals verlies van een relatie, gezondheid of werk. Vroeg of laat komen we er allemaal mee in aanraking. Elk rouwproces is anders en uniek door wie we zijn, wat we hebben gezien en hoe we hebben geleerd daarmee om te gaan. Als je merkt dat je vastloopt in hoe jij omgaat met rouw, of het lastig is om dat proces te doorlopen, kan Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw, een oplossing bieden. Als je hulp nodig hebt bij rouwverwerking kan professionele rouwbegeleiding een waardevolle uitkomst zijn.

Rouwverwerking Veghel

Rouwen is een proces met veel emoties en lichamelijke sensaties. Vermoeidheid, huilbuien, slecht slapen en depressieve klachten kunnen een rol spelen in een rouwproces. Om deze gevoelens op een gezonde wijze te doorlopen is het belangrijk om een goed verwerkingsproces te hebben. Rouwbegeleiding kan je helpen om de negatieve gevolgen van een rouwproces te beperken. Je wordt begeleid op het gebied van omgaan met de vervelende emoties en sensaties die rouw oproept. Bij Van Waarde vind je een rouwbegeleider in Veghel die jou kan helpen om een sterk verwerkingsproces te ontwikkelen.

Rouwbegeleiding Veghel

Van Waarde, praktijk voor relatie en rouw, heeft ervoor gekozen zich te specialiseren in rouwbegeleiding. Als we te maken krijgen met het verlies van een naaste, of een ander betekenisvol verlies, zoals een relatie, werk of gezondheid, moeten we een rouwproces door. Je kunt veel baat hebben bij extra begeleiding die vrienden of familie niet kunnen bieden. Bij Van Waarde krijg je persoonlijke begeleiding op maat, precies wat jij nodig hebt.Loop je vast in de rouwverwerking na het overlijden van een dierbare en heb je daardoor vervelende klachten opgelopen? Dan zou rouwbegeleiding hulp kunnen bieden. Rouw is een proces waar Van Waarde zich in heeft gespecialiseerd en professionele begeleiding in te bieden heeft. We zullen allemaal moeten omgaan met verlies in het leven en voor wie wil is er begeleiding bij verwerking. 

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!

Verlies van een dierbare?

Rouwen gaat niet over loslaten. Het gaat er juist om dat je een nieuwe verbinding aangaat. Je hoeft niet te vergeten of een plekje te geven. Je leert om jouw verlies met je mee te nemen in jouw leven, om er mee om te gaan.

Loop jij hierin vast of wil je er graag eens over praten?

Lees hier meer 

Verlies van je ouder(s)?

Als je een of beide ouder(s) verliest, zeker als dat op jonge leeftijd gebeurt, heeft dat een grote impact. Op belangrijke momenten in je leven, kan je het gemis heel sterk ervaren. Je verlies kan je ook op onverwachte momenten aangrijpen.

Belemmert jouw verlies je in jouw leven?

Lees hier meer

Relatieproblemen door rouw?

Rouw en relaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat ze enorm veel invloed op elkaar hebben. Je rouwt altijd in relatie tot anderen. Maar dat vraagt nogal wat van jou en van de ander.

Hoe voorkom je dat het verlies voor afstand zorgt in jullie relatie?

Lees hier meer 

Wij zijn Van Waarde

Wij zijn Francis van Venrooij en Cocky van Ravensteijn. We hebben de overtuiging dat we echt Van Waarde kunnen zijn op het gebied van rouw en verlies.  Voor ons is het belangrijk dat iemand weer grip voelt op zijn eigen leven. Rouwbegeleiding kan hier bij helpen.
Lees hier meer over ons...

"Rouwen gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden." Manu Keirse