test

https://youtu.be/JMmZAyf0NvU

FAQ relatietherapie

Van Waarde heeft zich gespecialiseerd in relaties waar problemen zijn ontstaan na een ingrijpend verlies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies door overlijden of verlies van gezondheid of werk. Als er sprake is van rouw is het al lastig genoeg om voor jezelf te zorgen laat staan voor een ander. Het zijn vaak periodes waarin mensen in een relatie de onderlinge verbinding verliezen. Wij willen voorkomen dat na een ingrijpend verlies mensen ook nog hun relatie verliezen.

Het doel van de relatietherapie is zicht krijgen op patronen die spelen binnen jullie relatie. Welke patronen daarvan zijn helpend en welke patronen zijn dat niet? Hoe kunnen we deze patronen doorbreken? Wat is de impact van het verlies voor ieder van jullie persoonlijk? Hoe heeft dit vervolgens zijn effect op de relatie? Het doel van de relatietherapie is dat jullie op een constructieve manier in gesprek kunnen over bovenstaande punten.

Gemiddeld duurt een traject van relatietherapie tussen de 5 en de 10 sessies van anderhalf uur. Aan het begin worden de afspraken normaal gesproken sneller achter elkaar gepland dan later in het traject. Bij Van Waarde bieden we alleen maatwerktrajecten aan. Dit maakt dat de duur van het traject plus het benodigde aantal sessies afgestemd wordt op jullie behoeften en dus voor iedereen verschillend is.

Dat is mogelijk, wij zorgen voor een online programma.

Bij relatietherapie staat de relatie centraal en worden persoonlijke eigenschappen bekeken in het licht van de relatie. Bij individuele therapie richten we de blik allereerst op jou als persoon en vandaaruit op de relaties om je heen.

Hier vind je de kosten voor relatietherapie bij Van Waarde.
Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk via de aanvullende zorgverzekering en valt onder psychosociale therapie. Check hier de mogelijkheden via jouw zorgverzekering.

Relatietherapie is alleen mogelijk als beide partners aanwezig zijn. Als een van de twee partners niet wil deelnemen dan is er individuele ondersteuning mogelijk. Er kan dan onderzocht worden wat de problemen in de relatie met jou als persoon doen en wat de impact voor jou is.

Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met ons zoals telefonisch, per app of mail. Klik hier voor alle contactgegevens en voor meer informatie over de huidige wachttijd.

FAQ rouwbegeleiding

Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met ons zoals telefonisch, per app of mail. Klik hier voor alle contactgegevens en voor meer informatie over onze wachttijd.

Ja, dat kan zeker. Soms zijn er redenen waarom het lastig is om direct na het verlies een volledig rouwproces te doorlopen. Dan zie je vaak dat er op een later moment alsnog klachten naar boven komen of dat je vastloopt op bepaalde aspecten in je leven. Rouwtherapie kan dan helpen met het op gang brengen van een gezond rouwproces.

Rouw ontstaat na een ingrijpend verlies. Denk hierbij aan het verlies van een dierbare, van gezondheid, werk of een relatie. Een rouwproces is feitelijk het proces van aanpassing aan een leven zonder diegene of dat wat je verloren bent. Rouwtherapie is geschikt als je het gevoel hebt dat je vastloopt, dat je niet verder komt of als je twijfelt of het rouwproces goed verloopt. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je de grip verliest of dat de klachten die je ervaart je belemmeren in je dagelijks leven.

De kosten van een traject zijn afhankelijk van het aantal gesprekken en of er wel of geen mogelijkheid is voor vergoeding via de aanvullende verzekering. Kijk hier voor onze tarieven.
Tip: We zien steeds vaker dat werkgevers bijdragen in de kosten om uitval van werk door rouw te voorkomen of te verkorten.

Van Waarde is aangesloten bij brancheorganisatie NFG en Koepelorganisatie RBCZ. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk om een gedeelte van de kosten terug te vragen via de aanvullende verzekering. Het verschilt per verzekeraar en per verzekering of vergoeding mogelijk is en hoe hoog deze is. Check voor de vergoedingsmogelijkheden van jouw verzekering NFG vergoedingenoverzicht

Gemiddeld duurt een traject rouwtherapie 5 tot 7 gesprekken van een uur. Meestal is aan het begin van het traject de frequentie van de gesprekken hoger en wordt de tijd tussen de afspraken geleidelijk aan groter. Wij werken vanuit maatwerk. Geen twee trajecten zijn hetzelfde of duren precies even lang. Eventuele vervolggesprekken worden daarom altijd in onderling overleg afgestemd.

Het op gang brengen en houden van een gezond rouwproces is de doelstelling van rouwtherapie. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor een rouwproces niet goed op gang komt. Samen onderzoeken we waar dit door komt en wat er nodig is om wel een gezond rouwproces op gang te brengen. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen en technieken.