Wanneer is relatietherapie een goede oplossing?

Van Waarde heeft zich gespecialiseerd in relaties waar problemen zijn ontstaan na een ingrijpend verlies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies door overlijden of verlies van gezondheid of werk. Als er sprake is van rouw is het al lastig genoeg om voor jezelf te zorgen laat staan voor een ander. Het zijn vaak periodes waarin mensen in een relatie de onderlinge verbinding verliezen. Wij willen voorkomen dat na een ingrijpend verlies mensen ook nog hun relatie verliezen.