Wat is relatietherapie en hoe kan het ons helpen?

Het doel van de relatietherapie is zicht krijgen op patronen die spelen binnen jullie relatie. Welke patronen daarvan zijn helpend en welke patronen zijn dat niet? Hoe kunnen we deze patronen doorbreken? Wat is de impact van het verlies voor ieder van jullie persoonlijk? Hoe heeft dit vervolgens zijn effect op de relatie? Het doel van de relatietherapie is dat jullie op een constructieve manier in gesprek kunnen over bovenstaande punten.